Начало строительства каркасного дома 6 на 12 (26.04.2016)